اهمیت به خرید کالای ایرانی در سیره شهدا

کار ترکه! اصل اصل.

همین یک جمله کافی بود تا زحمت آن همه گشتن مان توی بازار به هدر برود. رو کردم به فروشنده و گفتم: آقا چرا گفتید؟ الان همسرم دیگه نمی خره. سعید برگشت توی اتاق پرو و لباس به دست آمد. گفت: خوشم اومد ازش ولی چون ترکه نمی خرم.

شهید سعید سامانلو
شهید سعید سامانلو

فروشنده یک آن از حرفش پشیمان شد. دست سعید را گرفت و گفت: شوخی کردم. تولید خودمونه منتهی بعضی از مشتری ها تا اسم ایران رو می شنون می رن. نمی خواستم بری.

رفت توی کوچه. کارگاه شان را که دید رضایت داد و گفت: اگه مطمئن نمی شدم نمی خریدم. جنس ایرانی چشه که می گید ترکه؟

شهید سعید سامانلو

شهید سعید سامانلو متولد سال ۱۳۶۰ در شهر قم می باشد. یکی از هزاران شیرمردی که با عنوان مدافعین حرم می شناسیمشان. شهید سامانلو سال ۹۴ در سوریه، نبل و الزهرا به قیض عظیم شهادت نائل شد. شهدا در حرف و عمل پای ایران عزیزمان ایستادند. من و شما برای حمایت از تولید و کالای ایرانی چه کرده ایم؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.