نوزادی

عوض‌کردن پوشک و لباس‌ نوزادان نیازمند این است که لباسی مناسب را برای او انتخاب کرده باشید. به سایز لباس نوزادی توجه ویژه‌ای داشته باشید و از پوشاندن لباس‌هایی که جذب و تنگ است خودداری کنید کودک شما خیلی سریع رشد می‌کند و اندازه‌های او تغییر می‌کند؛ بنابراین آزادی و راحتی کودکتان را فراموش نکنید.

خرید چند لباس هم سایز کار عاقلانه ای نیست. خیلی زود کوچک می‌شوند، حتی قبل از اینکه کهنه شوند. اگر نمی دانید که دقیقاً چه سایزی را خریداری کنید، بهتر است سایز بزرگ تر را تهیه نمایید، چرا که نوزادان یک شبه رشد می کنند. شما همیشه می توانید آستین ها و پاچه های بلند را بدوزید یا تا بزنید، ولی پاچه ها و آستین های کوتاه را نمی توان کاری کرد.

پیش فرض

    نمایش به عنوان: شبکه ای فهرست