روسری نخی طرح برگ 739

روسری نخی طرح برگ ۷۳۹

در دسترس موجود در انبار شناسه محصول : 739

روسری نخی قواره بزرگ

طرح: نخی طرح برگ

کیفیت اعلاء

قواره ۱۴۰ سانتی متر

 

۳۳,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

تعداد :