لباس های گل گلی

اگر شما هم عاشق استایل های گل گلی هستید جای درستی امده اید. فقط یک نکته اینکه سعی کنید فقط یک تکه از تمام لباس هایتان را گل گلی کنید. مثلا اگر از مانتو گل گلی استفاده می کنید باید روسری یا شال و شلوارتان را حتما از رنگ های ساده استفاده کنید. می توانید برای بهتر جلوه دادن تیپ و استایل تان از رنگ هایی که داخل پارچه گل گلی تان به کار رفته استفاده کنید. شال و روسری گل گلی بیشتر به خانم هایی می آید که رنگ پوست شان روشن تر است.

پیش فرض
    32

      نمایش به عنوان: شبکه ای فهرست